Tarieven

Loopbaan Coach

Slechts 35 tot 40 procent van de volwassenen zijn gelukkig in hun huidige baan, maak geen deel uit van de 60-65% die ongelukkig is in hun loopbaan. Laat Career Coach persoonlijk deel uitmaken van jouw reis naar een evenwichtig leven.

Personal Coach

Wij heb bewust gekozen om personal coaching in het ‘small team model’ te introduceren; hierdoor wordt de drempel financieellager en coaching toegankelijker. Daarnaast heb we gezien dat coaching in kleine setting klanten helpt om van elkaar te leren en verbinden. Bij de samenstelling van de groep kijken we naar personen die vergelijkbare uitdagingen hebben.Niet iedere behoefteof vraagstuk is geschikt voor het ‘small team model’, dit bespreken we samen tijdens de intake.

Team Coach

Wij zien de wereld als een samenhangend en interactief systeem waarin de keuzes die je maakt er toe doen. Het is onze missie om jouw organisatie te ondersteunen op weg naar een zinvolle toekomst. We kijken naar ieder teamlid als individu, waar de zwakte en waar de kracht van deze individu ligt binnen en buiten het team. 

Pro Verzuim Navigator

Pro Verzuim Navigator zit in het voorportaal van verzuim. Hierbij is de doelstelling om juist verzuim te voorkomen binnen je organisatie. Met name verzekeringsorganisaties in samen werking met grote bedrijven kiezen meer en meer voor deze aanpak. Doel: verhogen van het welzijn van uw werknemers en organisatie.

  • Volgens onderzoek van werkgeversorganisatie kost een zieke werknemer de werkgever 250 € per dag
  • Waarom niet beter voorkomen dan genezen