Re-integratie

Re-integratie

Ben je langere tijd ziek, maar is je loon (geheel of gedeeltelijk) doorbetaald? Dan zal je op een gegeven moment terugkeren in je oude baan bij je oude werkgever, tenzij je dat niet meer kan door bijvoorbeeld de ziekte of de aandoening die je hebt. Stel dat dit bij jou het geval is dan zal je werkgever in overleg re-integratie regelen. .

Re-integratie tweede spoor

Het 2e spoor staat bij ons volledig in het teken van een nieuwe baan zoeken, in nauwe samenwerking met de werknemer. Een goede voorbereiding zorgt voor sterk werk. Daarom nemen we ook goed de tijd voor een intake gesprek met zowel de werkgever als de werknemer. Tijdens het intake gesprek zetten we op een rijtje hoe we voor alle partijen het optimale resultaat kunnen bereiken. Uiteraard wordt je volledig op de hoogte gehouden door middel van rapportages. Ook zijn we ten alle tijden bereikbaar voor vragen of overleg. Zo houden we een fijne communicatie in stand en komen we tot de beste resultaten.

Re-integratie derde spoor

Het kan een pittige uitdaging zijn om een medewerker die lang niet gewerkt heeft weer klaar te stomen voor een nieuwe job. Bij Triple C gaan we die uitdaging graag voor je aan!

Aangezien de re-integratiekandidaat in dit stadium al aardig lang aan het re-integreren is kunnen we ons goed voorstellen dat jij de werknemer weer aan het werk wilt zien. In het 3e spoor nemen wij de re-integratiebegeleiding compleet over, inclusief alle bijbehorende verplichtingen.

Door met een kritisch oog te kijken en sterke accenten te leggen op zaken uit het 2e spoor maken wij het voor de werknemer mogelijk om zich op meerdere vlakken te verbeteren. Maar het belangrijkste is nog dat je hiermee het proces een impuls geeft en de kans op een nieuwe baan voor jouw medewerker weer aanzienlijk vergroot! Bovendien besparen we je zo aardig wat tijd en kosten.

Coaching in on the job/jobcoaching

Onderschat nooit de kracht van een coach. Uit onze ervaring is namelijk gebleken dat jobcoaching voor alle partijen een toegevoegde waarde heeft.

Bij jobcoaching kijken wij extra goed naar specifieke veranderingen die doorgevoerd moeten worden om een werknemer goed te laten functioneren.

In samenwerking met jouw bedrijf starten we eerst met het maken van een concreet plan. Hiermee kijken we welke hulpmiddelen we kunnen toepassen zodat er met plezier kan blijven worden gewerkt. Uiteindelijk resulteert het traject vaak in een verhoogde productiviteit, verminderde uitval en een aanzienlijk grotere kans op een duurzaam dienstverband. Bovendien bespaart dit je natuurlijk de tijd die nodig is om een werknemer zelf te begeleiden.

FAQ’s

Wat is re-integratie 3e spoor?

Als een werknemer na twee jaar nog ziek is dan volgt een WIA-keuring bij het UWV. Medewerkers die nog arbeidsmogelijkheden hebben (35-80% arbeidsongeschikt) komen in aanmerking voor een WGA-uitkering. Ook tijdens deze uitkeringsperiode na twee jaar ziekte moeten nog re-integratie-inspanningen worden geleverd. Dit wordt re-integratie 3e spoor genoemd. Of een werkgever nu wel of niet eigenrisicodrager WGA is, hij of zij blijft na de Poortwachterperiode nog 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer in de WGA. Het voordeel van een 3e spoor of WGA traject is dat een voormalig medewerker perspectief op nieuw werk krijgt, terwijl de kosten en inspanningen voor de werkgever aanzienlijk kunnen worden beperkt.

Wat is re-integratie?

Re-integratie staat voor het opnieuw aan het werk brengen van mensen. Re-integratie doet zich meestal voor bij langdurige ziekte maar kan ook ontstaan na regulier ontslag. Re- integratie is in Nederland bij ziekte een wettelijke verplichting en zowel
voor werkgevers als werknemers gelden re-integratieverplichtingen. Onder re-integratie kunnen uiteenlopende re-integratiediensten geschaard worden waarvan 2e spoor re- integratie en werkfit maken bekende voorbeelden zijn.

Hoe ziet een re-integratietraject er uit?

De meeste re-integratietrajecten kennen een aantal vaste onderdelen. Hieronder vindt je de belangrijkste en de meest voorkomende fasen en middelen.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek verschaft duidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van de zieke werknemer. Het arbeidsdeskundig onderzoek dat meestal na een jaar van ziekteverzuim plaatsvindt, richt zich in de eerste plaats op de arbeidsmogelijkheden binnen de huidige organisatie. Met een arbeidsdeskundig onderzoek wordt niet alleen voldaan aan de eisen van de Wet Poortwachter, maar ze draagt ook bij aan de opbouw van een gedegen re-integratiedossier ter voorkoming van loonsancties van het UWV.

Wat is een haalbaarheidsonderzoek?

Een haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan om uit te zoeken of een 2e spoor traject zinvol is voor de zieke medewerker. In andere woorden: in hoeverre is de werknemer bemiddelbaar of bemiddelbaar te maken. Een haalbaarheidsonderzoek gaat meestal vooraf aan een arbeidsdeskundig onderzoek waarin de terugkeer binnen de eigen organisatie centraal staat, 1e spoor traject.

Wat is Werkfit Maken?

Werkfit Maken is een re-integratietraject voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG) of een ziektewetuitkering (ZW). Het doel is om mensen met een uitkering van het UWV weer werkfit te maken met veel aandacht
voor werkvermogen en sollicitatiecapaciteiten. Werkfit Maken kan zowel ingezet worden voor een dienstverband als zelfstandig ondernemerschap. Na het re-integratietraject Werkfit Maken kan een Naar Werk traject volgen.

Wat is Naar Werk?

Naar Werk is een re-integratietraject richting nieuw werk of zelfstandig ondernemerschap voor mensen met een Arbeidsongeschiktheidsuitkering of een Ziektewetuitkering. Naar Werk wordt vaak voorafgegaan door een Werkfit Maken traject.

Wat zijn modulaire re-integratiediensten?

Voor wie nog niet toe is aan Werkfit Maken of Naar Werk zijn er Modulaire Re-integratiediensten. Deze diensten van het UWV zijn speciaal bedoel voor kandidaten

met een Wajong, WIA, WW of Ziektewetuitkering. Hieronder de vier modules van de Modulaire Re-integratiediensten. 

PARTICIPATIE INTERVENTIE

Het doel van dit traject is om kandidaten deel te laten nemen aan het sociale verkeer. Bijvoorbeeld als er sprake is van een sociaal isolement. Dit traject is succesvol als de kandidaat na afloop zich sociaal makkelijker beweegt. 

BEVORDEREN MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME

Het doel van dit traject is de fysieke- en psychische weerbaarheid van de kandidaat te verhogen en deel te laten nemen aan georganiseerde activiteiten buiten de deur. Een coach kan hierbij ondersteuning bieden als het gaat om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of activiteiten bij een sportclub. 

PRAKTIJK ASSESSMENT

Het doel van dit traject is om meer inzicht te verkrijgen in de interesses van de kandidaat. Dan kan onder meer gedacht worden aan het begeleiden van snuffelstages die de kandidaat kennis laten maken met een organisatie en werkzaamheden.

BEGELEIDING TIJDENS SCHOLING

Dit traject is bedoeld voor kandidaten die werkfit zijn maar scholing nodig hebben om aan het werk te kunnen. Een coach kan bij deze module de contacten onderhouden met de onderwijsinstelling en nadere ondersteuning bieden. 

Wat is jobcoaching?

Jobcoaching is een individuele voorziening van het UWV of de gemeente en wordt toegekend om mensen met een arbeidsbeperking en afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij hun werk. Dit kan zowel ondersteuning op de werkplek zijn als begeleiding
bij het vinden van werk. Het doel is om duurzame plaatsing te realiseren.