Pro Verzuim Navigator

 

“Neem jij het roer in eigen hand?”

 

Voorkomen van ziekteverzuim voor organisaties

Onze pro verzuim navigator heeft als doel om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. We ondersteunen en adviseren organisaties in wat we gezamenlijk kunnen doen om het ziekteverzuim te minimaliseren. 
We helpen organisaties bij het ontwikkelen van strategieën om ziekteverzuim te voorkomen en te beperken. 
Een aanpak is bijvoorbeeld: een inloop & oplaadspreekuur te creëren om daarmee de balans tussen werkdruk en werkgeluk effectief en betaalbaar te managen. Hiermee voorkom je oplopende werkstress, escalatie van een conflict, een negatieve of verziekte sfeer, blijvende weerstand, hakken in het zand, dalende productie, minder goed werk, vertrek en verzuim. Nieuwe inzichten en het laten groeien van bedrijven is het doel. 

Preventief en correctief ziekteverzuimbeleid

Uit onderzoek is gebleken bij bedrijven, Arbodiensten en verzekeringen dat het overgrote deel van alle ziekgemelde medewerkers medisch gezien in orde zijn. De oorzaak van het ziekmeldingen ontstaat vaak mede door externe factoren buiten het werk. Door meer proactief een preventiebeleid te voeren en aandacht te hebben voor deze oorzaken, kan het ziekteverzuim aanzienlijk worden teruggedrongen. 

Verzekeringmaatschappijen stimuleren bedrijven om meer en meer in te zetten op het invoeren van een preventief beleid. Voordeel daarvan is dat de kosten vaak omlaag gaan en de verstoring van arbeidsprocessen geminimaliseerd wordt. 

Als uw bedrijf, instelling of organisatie met een te hoog ziekteverzuim geconfronteerd wordt, nodigen wij u uit om geheel vrijblijvend kennis te maken me een van onze pro verzuim navigators. 

Onze pro verzuim navigator schakelt regelmatig met u als werkgever en fungeert ook als sparringpartner. Daarbij krijgt u advies en inzichten in wat wel en niet werkt, gebaseerd op ervaring vanuit de praktijk. U houdt de regie, u staat aan het stuur; daarom spreken we over onze rol van “pro verzuim navigator”, we staan naast u terwijl u navigeert waar u heen wilt.

Samen bepalen we de frequentie waarbij uw medewerkers een consult krijgen. Aan de hand daarvan kunnen wij u een goed beeld geven van hoe het daadwerkelijk met uw medewerkers gaat, waar u als werkgever op in kan spelen. Hiermee kan je de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid beperken en terugdringen. 

Pro Verzuim Navigator

Als een medewerker zich lange tijd niet goed voelt en daar niet direct een oplossing voor ziet, dan komt de pijn of de klacht vanzelf. Het is daarom belangrijk te weten hoe een werknemer zicht voelt, hoe hij/zij over bepaalde zaken denkt. Preventieve coaching is dus: ingrijpen voordat er een burn-out ontstaat of de pijn of het onbehagen gestalte krijgt. 

Enkele kenmerken van ons pro verzuim beleid: 

  • Sparringpartner voor de werkgever en werknemer 
  • Betrouwbare en Integere vertrouwenspersoon  
  • Ondersteuning van het Managementteam 
  • Toerusten van het Managementteam 
  • Inzetbaar op basis van consultancy en/of ad-interim
  • Een pro verzuim navigator helpt werknemers en werkgevers met vragen, problemen en conflictsituaties (mediation).